اصلاحیه سامسونگ (Samsung)

/
  مدل  50J5100ak : مقاومت R9022  از 1 اهم به 3.3 اهم تغییر دهید ولتا…