اینورتر(inverter)

/
LCD _ برد اینورتر با افزایش ولتاژ DC (که در پاور ساخته می شو…